ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100475
รหัส Smis 8 หลัก :
  36010184
รหัส Obec 6 หลัก :
  100475
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองไฮโคกสง่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nomghaikoksanga
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองไฮโคกสง่า
ตำบล :
  ห้วยไร่
อำเภอ :
  คอนสวรรค์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36140
โทรศัพท์ :
  044-893998
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  0000
อีเมล์ :
  nonghai
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นครกาหลง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:54:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า


ว่าที่ ร.ท.สัมฤทธิ์ สมนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2