ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100483
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020162
รหัส Obec 6 หลัก :
  100483
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองผักหลอด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongphuklord
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านหนองผักหลอด
ตำบล :
  บ้านแท่น
อำเภอ :
  บ้านแท่น
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36190
โทรศัพท์ :
  044886346
โทรสาร :
  044886346
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2468
อีเมล์ :
  watkra0103@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 13:42:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด


นางหทัยกานต์ ภิญโญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหลอด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2