ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามสวนวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100485
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020174
รหัส Obec 6 หลัก :
  100485
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สามสวนวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Samsuanwittaya school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านสามสวน
ตำบล :
  สามสวน
อำเภอ :
  บ้านแท่น
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36190
โทรศัพท์ :
  044865109
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2473
อีเมล์ :
  samsuan14@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลสามสวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 14:39:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสามสวนวิทยา


นายเวกวรพันธ์ ฉ่ำสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามสวนวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2