ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100486
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020175
รหัส Obec 6 หลัก :
  100486
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโจดโนนข่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANJODNONKHA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโนนข่า
ตำบล :
  สามสวน
อำเภอ :
  บ้านแท่น
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36190
โทรศัพท์ :
  044865119
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2481
อีเมล์ :
  jodnonkha@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาบ้านแท่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.สามสวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:50:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า


นายสิทธิชัย นามโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดโนนข่า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2