ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100488
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020171
รหัส Obec 6 หลัก :
  100488
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกสะอาดศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KOKSA-AD SUKSA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านโคกสะอาด
ตำบล :
  สามสวน
อำเภอ :
  บ้านแท่น
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36190
โทรศัพท์ :
  044870103
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2492
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านแท่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามสวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10:18:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกสะอาดศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสะอาดศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2