ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100489
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020172
รหัส Obec 6 หลัก :
  100489
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหมือดแอ่หนองโดน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ban muad ae nong don
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านหนองโดน
ตำบล :
  สามสวน
อำเภอ :
  บ้านแท่น
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36190
โทรศัพท์ :
  044865112
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  dongdon@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามสวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:44:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน


นายเด่นชวาล บุญเกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2