ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100491
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020169
รหัส Obec 6 หลัก :
  100491
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนหันนาสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Donhan-Nasawarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านนาสวรรค์
ตำบล :
  สามสวน
อำเภอ :
  บ้านแท่น
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36190
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านแท่น 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.สามสวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:10:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์


นายพิษณุรักษ์ คำยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2