ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100494
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020165
รหัส Obec 6 หลัก :
  100494
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสะเดาหนองไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Sadaonongphai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหนองไผ่
ตำบล :
  สระพัง
อำเภอ :
  บ้านแท่น
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36190
โทรศัพท์ :
  044870545
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 ธันวาคม 2513
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปรางค์กู่ภูเม็ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระพัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:24:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2