ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100498
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020152
รหัส Obec 6 หลัก :
  100498
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  donkhingkanglaonoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านดอนขิงแคง
ตำบล :
  บ้านเต่า
อำเภอ :
  บ้านแท่น
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36190
โทรศัพท์ :
  0885914731
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มินายน 2485
อีเมล์ :
  dkk2557@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านเต่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10:34:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย


นายศราวุธ ข่าทิพย์พาที
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2