ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแฝก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100499
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020153
รหัส Obec 6 หลัก :
  100499
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแฝก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongfaek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองแฝก
ตำบล :
  บ้านเต่า
อำเภอ :
  บ้านแท่น
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36190
โทรศัพท์ :
  044870236
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม 2497
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านแท่น 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านเต่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:23:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแฝกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฝก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2