ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100501
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020176
รหัส Obec 6 หลัก :
  100501
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองคู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkhu School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองคู
ตำบล :
  หนองคู
อำเภอ :
  บ้านแท่น
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36190
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2478
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านแท่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองคู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:18:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองคู


นายสินธ์ สัตพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2