ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100502
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020155
รหัส Obec 6 หลัก :
  100502
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชัยชุมพลวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chaichumpolwitthaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านแสนสำราญ
ตำบล :
  บ้านเต่า
อำเภอ :
  บ้านแท่น
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36190
โทรศัพท์ :
  044870546
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/03/2457
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเต่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 22:13:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา


นางสาวช่อผกา ผลภิญโญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยชุมพลวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2