ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100509
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020181
รหัส Obec 6 หลัก :
  100509
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonsaard
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโนนสะอาด
ตำบล :
  หนองคู
อำเภอ :
  บ้านแท่น
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36190
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2523
อีเมล์ :
  nonsaardschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปรางค์กู่ภูเม็ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองคู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:38:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2