ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100510
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020149
รหัส Obec 6 หลัก :
  100510
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเม็ก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongmek school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านหนองเม็ก
ตำบล :
  บ้านเต่า
อำเภอ :
  บ้านแท่น
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36190
โทรศัพท์ :
  0984837642
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พ.ค. 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเต่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:45:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก


นายนาวา ทองดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2