ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100512
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020144
รหัส Obec 6 หลัก :
  100512
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โนนเสลาประสาทวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONSALAOPRASATWIT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านโนนทัน
ตำบล :
  หนองตูม
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  044128556
โทรสาร :
  044128556
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2475
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มพื้นที่ภูเขียว 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:55:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์


นายทองเอิญ เข็มภูเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2