ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100514
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020126
รหัส Obec 6 หลัก :
  100514
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhae.school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)
ตำบล :
  ผักปัง
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  044861051
โทรสาร :
  044861051
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2481
อีเมล์ :
  bankhae.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผักปัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 ตุลาคม 2563 เวลา 09:24:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)


นายพัฒนพงษ์ ทักษะวิเรขะพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2