ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหว้าทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100515
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020127
รหัส Obec 6 หลัก :
  100515
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหว้าทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwatong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองหว้า
ตำบล :
  ผักปัง
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 เมษายน 2549
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผักปัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13:15:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหว้าทอง


นายรังสรรค์ เกิดมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าทอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2