ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแดงสว่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100521
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020143
รหัส Obec 6 หลัก :
  100521
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแดงสว่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandangsawang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านจำปาทอง
ตำบล :
  หนองตูม
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  044100100
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2473
อีเมล์ :
  dangsawang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูเขียว 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:38:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแดงสว่าง


นายอาณัติ ราชโสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงสว่าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2