ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100526
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020108
รหัส Obec 6 หลัก :
  100526
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongdindam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านหนองดินดำ
ตำบล :
  บ้านแก้ง
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  044870542
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มกราคม 2475
อีเมล์ :
  ์Nongbindma.2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9.37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 16:28:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)


นายกฤษฎาวุฒิ นุชภิเรนทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2