ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100527
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020133
รหัส Obec 6 หลัก :
  100527
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวพรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongbuaprom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านหนองบัวพรม
ตำบล :
  หนองคอนไทย
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิ.ย. 2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองคอนไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:39:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม


นายกีรติ บุญประภาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวพรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2