ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100533
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020077
รหัส Obec 6 หลัก :
  100533
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คุรุราษฎร์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kururatvittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองคร้อ
ตำบล :
  กวางโจน
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  044870324
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 ,มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  sakol.m@obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูเขียว9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กวางโจน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:35:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา


นายสุเทน ฐานะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2