ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองคัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100535
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020098
รหัส Obec 6 หลัก :
  100535
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองคัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongkhan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองบัวคำ
ตำบล :
  ธาตุทอง
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  044130442-3
โทรสาร :
  044130442
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มิ.ย.2500
อีเมล์ :
  nongkhan.sc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูเขียว10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ???????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:02:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองคัน


นางวรณี เลิศสรรสิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2