ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100537
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020079
รหัส Obec 6 หลัก :
  100537
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านหนองกุง
ตำบล :
  กวางโจน
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  044870412
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนตำบลกวางโจน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.กวางโจน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:00:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกุง


นางวัชรา รูปชัยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2