ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100538
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020095
รหัส Obec 6 หลัก :
  100538
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกุงใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkungmai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองกุงใหม่
ตำบล :
  ธาตุทอง
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  044870543
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  nongkungmaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลธาตุทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 14:41:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่


นายสงวน เยี้ยมผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2