ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100545
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020118
รหัส Obec 6 หลัก :
  100545
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpongpho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโป่งโพธิ์
ตำบล :
  บ้านเพชร
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  044109386
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/04/2492
อีเมล์ :
  pongpho545@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านเพชร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 22:34:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์


นายยรรยง ศิริภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2