ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฉนวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100547
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020109
รหัส Obec 6 หลัก :
  100547
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฉนวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banchanuan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านฉนวน
ตำบล :
  บ้านดอน
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  044870406
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/05/2482
อีเมล์ :
  Chanuanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านดอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:10:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฉนวน


นายโชคชัย สุขสนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉนวน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2