ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100548
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020121
รหัส Obec 6 หลัก :
  100548
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongkham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองขาม
ตำบล :
  บ้านเพชร
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  044109388
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2498
อีเมล์ :
  chaisisom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หลวงบาลนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเพชร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:35:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองขาม


นางพุทธรัตน์ วรรณพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2