ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100549
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020119
รหัส Obec 6 หลัก :
  100549
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดขอนแก่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankudkhonkan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านกุดขอนแก่น
ตำบล :
  บ้านเพชร
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  044870109
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน พ.ศ.2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเพชร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 15:05:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2