ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้างสูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100550
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020110
รหัส Obec 6 หลัก :
  100550
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้างสูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhangsoong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านห้างสูง
ตำบล :
  บ้านดอน
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  044870318
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  Jirasakwanon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอภูเขียว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านดอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 15:40:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้างสูง


นายจิรศักดิ์ วานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้างสูง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2