ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100556
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020081
รหัส Obec 6 หลัก :
  100556
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kudyom(Kururattrimit)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านกุดยม
ตำบล :
  กุดยม
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  044822768
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2467
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดยม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08:34:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)


นายชัยวัฒน์ แคภูเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2