ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเรือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100557
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020082
รหัส Obec 6 หลัก :
  100557
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเรือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANRUA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านเรือ
ตำบล :
  กุดยม
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.กุดยม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9.7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 20:53:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเรือ


นายสฤษดิ์ ตองติดรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเรือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2