ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนดินจี่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100559
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020146
รหัส Obec 6 หลัก :
  100559
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนดินจี่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannondinjee SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านโนนดินจี่
ตำบล :
  โอโล
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  044862815
โทรสาร :
  044862815
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2481
อีเมล์ :
  bannondinjee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โอโล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 07:40:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนดินจี่


นายวานิช นนทคำจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนดินจี่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2