ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองไรไก่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100564
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020087
รหัส Obec 6 หลัก :
  100564
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองไรไก่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongraikai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านหนองไรไก่
ตำบล :
  โคกสะอาด
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  0813690136
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิถุนายน 2468
อีเมล์ :
  nayhou@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โคกสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 14:42:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองไรไก่


นายนิมิตร ประตาทะยัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไรไก่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2