ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100566
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020089
รหัส Obec 6 หลัก :
  100566
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KUDDANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านกุดแดง
ตำบล :
  โคกสะอาด
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  044870481
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 มิถุนายน2489
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 15:06:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดแดง


นายสุเนตร พินิจลึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแดง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2