ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100567
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020090
รหัส Obec 6 หลัก :
  100567
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสาวเอ้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannonsouva
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโนนสาวเอ้
ตำบล :
  โคกสะอาด
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  044870482
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูเขียว 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบตโคกสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:42:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2