ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหัวแรด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100573
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020101
รหัส Obec 6 หลัก :
  100573
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาหัวแรด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannahuarat School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านนาหัวแรด
ตำบล :
  บ้านแก้ง
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  044870321
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2503
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระธาตสามหมื่นคุรุมิตรอุทยาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแก้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:34:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาหัวแรด


นายสมทรง ข่าขันมะลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหัวแรด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2