ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมูลกระบือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100582
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020136
รหัส Obec 6 หลัก :
  100582
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมูลกระบือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banboomkabauer
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านมูลกระบือ
ตำบล :
  หนองคอนไทย
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  0626582575
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/02/2498
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอนไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09:30:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมูลกระบือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมูลกระบือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2