ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสีปลาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100583
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020137
รหัส Obec 6 หลัก :
  100583
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสีปลาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansipalad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสีปลาด
ตำบล :
  หนองคอนไทย
อำเภอ :
  ภูเขียว
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36110
โทรศัพท์ :
  044822900
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 ตุลาคม 2481
อีเมล์ :
  sipalad.sch@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองคอนไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09:30:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสีปลาด


นายวีระวัฒน์ ลีปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีปลาด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2