ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอนสาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100588
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020242
รหัส Obec 6 หลัก :
  100588
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคอนสาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanKhansan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านคอนสาร
ตำบล :
  คอนสาร
อำเภอ :
  คอนสาร
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36180
โทรศัพท์ :
  044876700
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 กันยายน 2457
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลคอนสาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 22:03:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคอนสาร


นายปกาศิต ปลั่งกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2