ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100589
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020243
รหัส Obec 6 หลัก :
  100589
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำพุปางวัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNAMPUPANGWUA SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านน้ำพุปางวัว
ตำบล :
  คอนสาร
อำเภอ :
  คอนสาร
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36180
โทรศัพท์ :
  0653924989
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 ธันวาคม 2519
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คอนสาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 15:11:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว


นางชุติกาญจน์ รัตนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2