ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไห
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100602
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020265
รหัส Obec 6 หลัก :
  100602
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยไห
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huayhai school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านห้วยไห
ตำบล :
  ทุ่งพระ
อำเภอ :
  คอนสาร
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36180
โทรศัพท์ :
  044870565
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 14:13:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยไหผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไห

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2