ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100605
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020268
รหัส Obec 6 หลัก :
  100605
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ONGKARNUDSAHAKAMPAMAI 19 (SUANPAKHONSARN)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสวนป่า
ตำบล :
  ทุ่งพระ
อำเภอ :
  คอนสาร
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36180
โทรศัพท์ :
  044109190
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2523
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  51 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 18:57:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)


นางปราณี กัญญาสุด
ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2