ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100607
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020269
รหัส Obec 6 หลัก :
  100607
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantoongluilai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านทุ่งลุยลาย
ตำบล :
  ทุ่งลุยลาย
อำเภอ :
  คอนสาร
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36180
โทรศัพท์ :
  044129490
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มกราคม 2516
อีเมล์ :
  toongluylaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งลุยลาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:34:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)


นายแมน ถันชนนาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2