ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100610
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020272
รหัส Obec 6 หลัก :
  100610
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเชียงรอด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGCHEANGROD
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองเชียงรอดใต้
ตำบล :
  ทุ่งลุยลาย
อำเภอ :
  คอนสาร
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36180
โทรศัพท์ :
  0879544515
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  06/06/2514
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งลุยลาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  57 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:05:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด


นางธัญญาลักษณ์ ทองมีศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2