ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าว่าน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100614
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020282
รหัส Obec 6 หลัก :
  100614
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าว่าน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pawan school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านป่าผึ้ง
ตำบล :
  ห้วยยาง
อำเภอ :
  คอนสาร
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36180
โทรศัพท์ :
  044-109950
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 ,มีนาคม 2500
อีเมล์ :
  Pawan_school@hunsa.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  43 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 15:07:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าว่าน


นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าว่าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2