ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาวงเดือน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100619
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020260
รหัส Obec 6 หลัก :
  100619
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาวงเดือน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNAWONGDUEAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านนาวงเดือน
ตำบล :
  ทุ่งนาเลา
อำเภอ :
  คอนสาร
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36180
โทรศัพท์ :
  091-863-6025
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 กรกฎาคม 2483
อีเมล์ :
  prpeerat@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งนาเลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:57:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาวงเดือน


นายพิรัช จำรัสแนว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวงเดือน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2