ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าศาลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100620
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020251
รหัส Obec 6 หลัก :
  100620
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าศาลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thasala
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านท่าศาลา
ตำบล :
  ดงกลาง
อำเภอ :
  คอนสาร
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36180
โทรศัพท์ :
  044870156
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระธาตุแก้งกอย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดงกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 15:19:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าศาลา


นายวัชรพงษ์ แถวไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าศาลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2