ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนโจด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100625
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020273
รหัส Obec 6 หลัก :
  100625
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนโจด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonjod
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโนนโจด
ตำบล :
  โนนคูณ
อำเภอ :
  คอนสาร
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36180
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2510
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนคูณ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 21:43:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนโจด


นางสาวทิชา ทวีเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโจด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2