ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100631
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020042
รหัส Obec 6 หลัก :
  100631
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เกษตรศิลปวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kasetsillapawittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านยาง
ตำบล :
  บ้านยาง
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  044869108
โทรสาร :
  044869108
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2458
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:13:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา


นายประกาศิต พิศวงปราการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2