ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1036100633
รหัส Smis 8 หลัก :
  36020040
รหัส Obec 6 หลัก :
  100633
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  takhamraiduesamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านท่าขาม
ตำบล :
  บ้านยาง
อำเภอ :
  เกษตรสมบูรณ์
จังหวัด :
  ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
  36120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มพื้นที่การศึกษาเกษตรสมบูรณ์ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 13:27:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี


ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ โคตรมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2